تاریخ: شنبه 31 فروردين 1398

اولین و تنها تولید کننده چمن مصنوعی در ایران

(تحت لیسانس Thilolon هلند)

مقالات
صفحه 1 از 1
  1394/08/07
  1394/08/07
  1394/08/07
  1394/04/30
همواره انتخاب چمن های طبیعی یا پوشش های مصنوعی برای نصب بر پهنه های ورزشی، امری دشوار برای مدیران واحد های ورزشی، محسوب می شده است. اعمال گزینش صحیح در این مقوله، ملزم به تحقیقات وسیع و كسب دانش مطلوب می باشد. نقطه عطف و گذرگاه واقعی در این مقطع، توجه و اگاهی از دوره دوام و پایداری ست كه در ادامه نقش كلیدی این عامل برجسته را در مقوله های متفاوت و تاثیر گذار بر انتخاب نهایی نوع پوشش زمین، تفسیر خواهد شد. مطالعات گوناگونی در زمینه های متنوع زیست محیطی، سلامت و امنیت كاربران و شرایط استاندارد ورزشی، در محدوده های كاربردی چمن های طبیعی و مصنوعی انجام گرفته و نتایجی متفاوت حاصل گردیده است كه در جایی مقبولیت چمن های طبیعی و در جایگاهی مطلوبیت چمن های مصنوعی را به اثبات رسانیده است.
  1396/08/07
مسئله مصرف اب بر پهنه های چمن طبیعی به عنوان نكته ای برجسته در مقوله كاربرد پوشش های طبیعی چمن بر پهنه های ورزشی محسوب می شده است. با توجه به محدودیت قابل توجه منابع ابی و نیاز های معمول انسانی به مایع حیات، بشر را بر ان داشته است كه به هر طریق ممكن در تقلیل مصرف و تامین بیشتر منابع ابی، تمركز خود را معطوف سازد. مطالعه پژوهشی پیش رو، هدف مقایسه میزان اب مصرفی بر گستره چمن های طبیعی و جنگل های خزاندار را در دستور كار خود قرار داده و سعی كند با معادل سازی معقول امكان حذف انها را در اكوسیستم های بشری در پیش گیرد.
  1394/08/07
  صفحه 1  

کلیه حقوق ایت سایت متعلق به شرکت آسیا چمن-می باشد. طراحی سایت توسط ایکامیران