تاریخ: شنبه 31 فروردين 1398

اولین و تنها تولید کننده چمن مصنوعی در ایران

(تحت لیسانس Thilolon هلند)

اخبار

1397/06/10
بخشی از پروژه های اجرا شده توسط آسیاچمن

زمین فوتبال استاندارد شهریار با متراژ 8000 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد رباط کریم با متراژ 7000 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد فیروزکوه با متراژ 7500 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد پاکدشت با متراژ 8800 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد اسلامشهر با متراژ 5800 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد ورامین با متراژ 8800 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد پردیس با متراژ 7000 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد شهید عضدی با متراژ 8200 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد لاهیجان با متراژ 8000 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد لنگرود با متراژ 8100 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد تالش با متراژ 7900 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد دویره(بوشهر) با متراژ 8000 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد بانه با متراژ 5800 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد ملک نیا با متراژ 5000 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد نظرآباد با متراژ 10000 مترمربع


زمین فوتبال استاندارد فلکده (سردارجنگل) با متراژ 8000 مترمربعکلیه حقوق ایت سایت متعلق به شرکت آسیا چمن-می باشد. طراحی سایت توسط ایکامیران